Objectius de Treball

L'objectiu primordial de la Colla l'Aixama és treballar al camps de la recuperació, manteniment i creació de la música tradicional i tot allò que l'envolta. És per això que la Colla l'Aixama és un grup format per un grup de música i un grup de ball que en algunes ocacions treballen conjuntament; mentre que en altres treballen camins diferents, sempre dins de l'àmbit tradicional.

Tenim present que la recuperació i el manteniment de les nostres tradicions és cosa molt important però també estem convençuts que cal fer camí, que cal ajustar a gust propi la música tradicional per a que cada grup sone distint dins de la mateixa essència. Cal deixar de costat les imitacions i continuar aportant personalitats diferents. També cal fer camí creant nova música, noves lletres o fent barreja de melodies i estructures. La nostra idea és traure una part atrctiva a la música tradicional.